Knihovny přispívají k Cílům udržitelného rozvoje

Čtenářská a informační gramotnost, kvalitní, ověřené a dostupné informace jsou základ pro splnění jakéhokoliv cíle.

Co dělat, pokud chcete jít ještě dál a témata udržitelnosti zapojit do programu, aktivit a fungování vaší organizace?

Sledujte novinky na Facebook stránce. Zapojte se do FB skupiny Udržitelnost v knihovnách.

Co jsou Cíle udržitelného rozvoje?

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

Cíle udržitelného rozvoje (anglicky Sustainable Development GoalsSDGs) jsou konkrétním plánem na období 2015–2030, k němuž se zavázaly všechny státy OSN. Je to naše společná celosvětová domluva v ekologické, ekonomické a sociální oblasti formulovaná jako 17 cílů, které spolu navzájem souvisí.

K čemu se svět zavázal? www.osn.cz

Fotografie skupinky knihovníků na workshopu

Udržitelnost v knihovnách

Od roku 2019 se rolí knihoven v naplňování Cílů udržitelného rozvoje zabývá pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách.

V roce 2021 stovka knihovnic a knihovníků ze 38 knihoven různých typů a velikostí napříč celou ČR zkoumala Cíle udržitelného rozvoje do hloubky. Proběhl celoroční vzdělávací cyklus – 7 webinářů, 3 praktické workshopy, 33 hostů a lektorů. Vyvrcholením byla mezinárodní online konference – veletrh sdílení a partnerství pro udržitelnost v knihovnách, kde své lekce, hry, nástroje, metodiky a spolupráci nabídlo knihovnám 25 organizací.

Záznamy webinářů a konference můžete shlédnout tady.


Využijte připravené nástroje

Aktuality

Co dělají knihovny

Co dokáže knihovna

Jak knihovny zapojují témata udržitelnosti do svého programu, aktivit a fungování na mapě dobré praxe a inspirace.

#udržitelnost

Koncepce knihoven

Koncepce směřuje k plnění Cílů posílením knihoven jako pilířů občanské společnosti a přirozených center komunit, vzdělávacích a vzdělanost podporujících institucí a správců kulturního a znalostního bohatství.

Knihovna zdrojů

Průběžně aktualizovaná knihovna užitečných zdrojů informací – jak jít příkladem, kde čerpat inspiraci, koho pozvat na besedu, knižní tipy, audiovizuální obsah a mnoho dalšího v nástroji Trello.

2021: První rok udržitelnosti v knihovnách

Mezinárodní online konference

Veletrh sdílení a partnerství ke splnění Cílů udržitelného rozvoje představil možnosti spolupráce, nástroje, lekce, hry a publikace, které mohou knihovny okamžitě a bezplatně využít.

Vzdělávací cyklus

Celoroční vzdělávací cyklus Udržitelnost v knihovnách obsahoval celkem 7 webinářů a 3 praktické workshopy. Zapojilo se do něj 38 knihoven různých typů a velikostí napříč celou ČR, přispělo 33 hostů a lektorů.

Webináře SKIP & ÚISK

Dva webináře SKIPu ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.